Bjuvs kommuns logga

Sälja folköl

Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent upp till 3,5 volymprocent. Här kan du läsa vilka regler som gäller och hur du gör för att anmäla försäljning och servering av folköl. Om din restaurang redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Anmäl försäljning av folköl

Om du ska sälja eller servera folköl ska du anmäla din verksamhet till kommunen innan du börjar med försäljningen. Anmälan gör du på denna sida.

Information om regler och avgifter

Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent upp till 3,5 volymprocent.

Om din restaurang redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Innan du gör din anmälan är det bra om du läser informationen på under Regler och avgifter

Bifoga egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. Läs mer under Regler och avgifter.

Exempel på anvisning till egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl Pdf, 307.5 kB.

Så här gör du

Fyll blanketten nedanför och skicka den med e-post till kommunens miljöavdelning.

Blankett: Anmälan om försäljning av folköl Pdf, 556 kB.
Skicka blanketten till: miljo@bjuv.se

Avanmälan

Avanmäl genom att fylla i blanketten: Avanmälan folköl och/eller e-cigaretter Pdf, 176.1 kB.

Regler och avgifter för försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till kommunens miljöavdelning innan du börjar sälja. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år. För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Därför ska du först registrera din livsmedelsverksamhet.

Observera att du inte behöver anmäla försäljning av folköl om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd.

Om du vill sälja folköl i butik

För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Det innebär att du ska registrera din butik som livsmedelsverksamhet.

För att din butik ska godkännas som livsmedelsverksamhet måste kunderna kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av drycker utan alkohol till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Du registrerar antingen direkt på webben eller via en blankett: Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Om du vill servera folköl

För att få servera folköl måste du också servera mat under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten.

För att få servera mat ska du registrera verksamheten hos miljöavdelningen.

Det innebär att du ska registrera din lokal som livsmedelsverksamhet.

Du registrerar antingen via vår e-tjänst eller via blanketten Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Tillverkare av folköl

Som tillverkare av folköl så är du undantagen från bestämmelserna om registrerad livsmedelsanläggning och försäljning av mat. Det innebär att:

  • Du kan anmäla försäljning av folköl utan handlingar som visar att du har en registrerad livsmedelsanläggning.
  • Du behöver inte sälja någon mat.

Observera att detta endast gäller din försäljning av folköl och inte din övriga verksamhet. Undantagen gäller inte vid servering av folköl.

Försäljning bara från tillverkningsstället

Försäljningen ska ske från ditt tillverkningsställe. Du kan till exempel inte öppna en butik (”dryckesmarknad”) någon annanstans och fortfarande omfattas av undantagen. Du kan inte heller inrätta en särskild butik vid ditt tillverkningsställe, utan försäljningen ska ske direkt från lager- eller fabrikslokal.

Kringförsäljning

För att bedriva kringförsäljning ska ditt egenkontrollprogram vara anpassat för verksamheten och du måste anmäla till miljöavdelningen var och när försäljningen ska ske för att möjliggöra kontroll av verksamheten. Eventuella andra tillstånd som krävs ansvarar du själv för.

Servering av folköl på festivaler

Du får inte sälja folköl från rörliga försäljningsställen. På festivaler eller liknande evenemang måste du sälja från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att det inte är tillräckligt med till exempel en korvvagn. Däremot kan en kiosk bli godkänd som livsmedelslokal om du uppfyller alla krav.

Regler i alkohollagen

I alkohollagen (2010:1622) hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande regler:

18-årsgräns

Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.

Langning

Tänk på att inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.

Berusade personer

Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen, och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

  • Om du saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan du få en varning.
  • Om du inte gör något åt problemet kan din verksamhet förbjudas att sälja folköl.

Anvisning för egenkontrollprogram

För att få sälja folköl så måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. Det betyder att du själv ska kontrollera din verksamhet så att inga fel görs.

För att kunna göra den kontrollen så ska du ha ett särskilt program som beskriver hur kontrollen går till.
En kopia på egenkontrollprogrammet ska du bifoga din anmälan.
Läs anvisningen för att se vad ditt egenkontrollprogram minst måste innehålla.
Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl Pdf, 307.5 kB.

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är x xxx kronor per kalenderår vid försäljning av folköl. Säljer du även e-cigaretter blir avgiften x xxx kronor.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om personalen bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Förbud mot försäljning

Om du inte följer alkohollagens regler kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Senast publicerad: