Bjuvs kommuns logga

Sälja e-cigaretter

Om du vill börja sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunens miljöavdelning innan du börjar. Du får bara sälja till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna om bland annat märkning på förpackningar, och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunens kommunens miljöavdelning innan du börjar sälja.

Bifoga egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. Läs under Regler och avgifter.

När du ska sälja elektroniska cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning för försäljning av e-cigaretter Pdf, 888.6 kB.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten:Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 324 kB.
  2. Skicka blanketten till miljo@bjuv.se

Avanmälan

Om du vill sluta sälja e-cigaretter ska du göra en avanmälan.

  1. 1. Fyll i blanketten Avanmälan folköl och/eller e-cigaretter Pdf, 176.1 kB.
  2. 2. Skicka den till miljo@bjuv.se

Regler och avgifter för försäljning av e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter måste du anmäla det till kommunens miljöavdelning innan du börjar sälja. Du får bara sälja e-cigaretter till personer över 18 år.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer e-cigaretter, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Folkhälsomyndigheten har en vägledning om vad du ska tänka på när du tar fram ditt egenkontrollprogram: Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Anvisning för egenkontrollprogram

Miljöavdelningen också tagit fram en anvisning för vad ditt egenkontrollprogram minst ska innehålla. En kopia på egenkontrollprogrammet ska du bifoga din anmälan.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter Pdf, 888.6 kB.

Avgift för tillsyn

Du betalar en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är x xxx kronor per kalenderår vid försäljning av e-cigaretter. Säljer du även folköl blir avgiften x xxx kronor.

Senast publicerad: