Bjuvs kommuns logga


Utställningen öppen, Starlet av Lena Ignestam, Bjuvs Konsthall

Varmt välkommen att besöka utställning Starlet Lena Ignestam på Bjuvs Konsthall! Utställningen är öppen lördag-söndag 12.00-16.00 och det är fri entre.

Bildväljare

Starlet
- en tid, en plats, en uppväxt i Bjuv

En utställning av Lena Ignestam
16/3 - 5/5 2024

Öppet lördag - söndag 12.00 - 16.00 till och med 5 maj.

Konsthallen ligger i Bolos gamla lokaler på Storgatan 17 i Bjuv. Läs mer om konsthallen här.

 

Starlet är en utställning som berättar om det sorgliga, roliga och surrealistiska i att tiden bara går, allt flyter eller står stilla, avbryts eller rör sig långsamt, beroende på om man vågar, vill eller kan vara långt borta och nära, samtidigt.

Lena Ignestam har gått igenom sina gamla instamatic-foto från tonårstiden i Bjuv på 70- och 80-talet. Blekta fotokopior på solande tonåringar, någon som dyker från trampolinen på friluftsbadet, det första sommarjobbet som jordgubbsplockare, fylleslaget vid Mölledammen och de snygga killarna vid grillkiosken.

Villaområdet, där Lena bodde i ett av de många radhusen, betydde kanske inte så mycket för henne då, men har fått ny mening nu. Hon ställer sig frågan: vad hon har tagit med sig från den tiden - mer än ett fotoalbum?

Genom textila konstverk, akvareller och tekniskt avancerade pappersverk (pop ups) återskapar hon minnen och transformerar dessa från en tummad kopia till en tredimensionell värld som åskådarna bjuds in att relatera till, associera runt och fundera över.

Utställningens titel kommer från den då populära, men ganska omtvistade, pocket-tidningen Starlet. Serierna, pysslet, brevvännerna och synen på omvärlden, kärleken och relationer präglade unga flickors liv över tid och blev en kontext som en hel generation kvinnor växte upp i. En verklighetsuppfattning som tvingats omprövas gång efter annan.

På Bjuvs konsthall visas även filmen ”Silverdollarmyntet” (Marionetteatern/Kulturhuset Stockholm) där Ignestam var scenograf och dockmakare.

Lena Ignestam skapar i utrymmet mellan vardagliga betraktelser och samtida ödesfrågor. Hon arbetar i en mängd olika medier - från pappersteknik som förvandlas till tredimensionella rörliga skulpturverk till storskaliga akvareller, textilier, bronsgjutna figurer, polerade marmorformer, artivism och offentlig konst. Hon väljer format och material utifrån den plats eller historia som inspirerar henne.

Lena Ignestam är utbildad på Det Konglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och har gått förberedande konstskolor i Munka Ljungby och i Kokkola, Finland.
Hon arbetar tillsammans med konstnären Carina Zunino (Zunino Ignestam Studio). De har skapat en rad offentliga konstverk runt om i Sverige och Danmark till bl.a skolor, torg, sjukhus, vårdboenden och parker.

www.lenaignestam.com
www.zuninoignestam.com