Bjuvs kommuns logga


Filmklubb, Billesholm

Välkomna på filmklubb, på Billesholms bibliotek!

Bildväljare

Klockan 17.00 visar vi film på biblioteket i Billesholm!
Tillfällen: 26/9,17/10, 7/11, 28/11, 19/12. Vilken film som visas hittar du i bibliotekets tryckta program!

Anmälan sker till Billlesholms bibliotek på tel. 042–4585236, bibliotek.billesholm@bjuv.se