Kulturpris och ungdomsledarpris 2021

Kulturpris 2021 gick till Olle Lundgren.
Ungdomsledarpris 2021 gick till Alexander Börvall och Bjuvs brottarklubb.

Ett stort garttis till vinnarna!

Bildväljare
Bildväljare