Ansökan om bidrag för att genomföra aktiviteter på sommarlovet

Bjuvs kommun har i år rekvirerat medel för sommarlovsaktiviteter. Nu kan föreningar, skolor och andra kommunala verksamheter ansöka om extra medel för att genomföra en eller flera aktiviteter under sommarlovet 2021.

Ansökan

Föreningen ansöker genom föreningsportalen i Smartbook. Skolor och andra kommunal verksamheter ansöker genom att maila kof@bjuv.se.

Sista dagen för ansökningar är den 13 juni 2021. Besked om ansökt bidrag ges under vecka 24. I bedömningen av ansökningarna tas hänsyn till att skapa ett så brett utbud som möjligt som når flera målgrupper, fördelat på samtliga kommundelar. Det tas även hänsyn till att de rekvirerade medlen ska användas på ett effektivt sätt.

Lovaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet. Du kan ansöka om att genomföra en eller flera aktiviteter. Om coronarestriktioner gör att ni inte kan ta emot flera besökare åt gången ser vi gärna att ni genomför samma aktivitet vid flera tillfällen.


Redovisning

Om din ansökan blir beviljad ska du redovisa din aktivitet senast två veckor efter aktivitetstillfället. För föreningen görs redovisningen i Smartbook och för kommunala verksamheter till kof@bjuv.se. Förutom kostnader behöver du redovisa hur många deltagare aktiviteten hade, fördelat på ålder och kön samt hur aktiviteten i övrigt levde upp till kriterierna.


Kriterier

Aktiviteten ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och uppnå kriterierna nedan:

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Aktiviteten får rikta sig till en mer avgränsad åldersgrupp men den måste vara inom spannet 6-15 år.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation.
  • möjliggöra möten över sociala gränser.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna). En aktivitet får ha begränsat antal platser men anmälan måste vara öppen för alla och urvalet måste ske på ett rättvist sätt. Det innebär att aktiviteten inte får vara öppen endast för till exempel medlemmar i en förening eller barn som är inskrivna på ett fritidshem.
  • genomföras smittsäkert utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Övrigt

Samtliga aktiviteter som beviljas bidrag ska ingå i Bjuvs kommun lovprogram på bjuv.se. Informationen kommer hämtas från er ansökan.

I mån av budgetutrymme finns möjlighet att skapa aktiviteter även på höst- och jullov. Mer information kommer efter utvärdering av sommarlovet.


Exempel på aktiviteter

Exempel på aktiviteter som kan genomföras är dagläger, utflykter, idrottsskolor, prova-på-tillfällen, etc. Tänk på att aktiviteten inte nödvändigtvis behöver vara i linje med er ordinarie verksamhet så länge den är öppen för alla att anmäla sig till.


Vid frågor vänd dig till föreningskontakt Martin Lind.