Skolmuseet

Skolmuséet i Billesholm ligger vid sidan om biblioteket i Billesholm.

Skolmuseet visar hur skolans värld en gång har sett ut. Bland annat visas fotografier och saker som under lång tid har samlats in från skolor i kommunen.

Skolmuseet riktar sig sig bland annat till elever som kan få uppleva hur det en gång har varit i skolan. Vuxna är också välkomna att till exempel vid klassträffar boka in sig för ett besök.

För mer information, kontakta Catarina Månsson.