Radiomuseet

Radio- och teletekniska museet i Ekeby är en privat samling av över 500 föremål, främst radio- och TV apparater, telefoner, filmkameror och projektorer.