Framtidens fritidsgård

Hösten 2021 inleder fritidsgårdarna arbetet med att forma framtidens fritidsgård med hjälp av kommunens ungdomar.

Det finns flera sätt att vara med och påverka hur fritidsgårdarnas verksamhet ska utvecklas – du kan till exempel vara med i ungdomsgruppen Ung Framtid, delta i workshops på fritidsgårdarna, prata med fritidsledarna eller fylla i enkäten som ligger ute till och med höstlovet. Klicka här för att komma till enkäten.

För att följa arbetet med framtidens fritidsgård och hur du kan engagera dig, följ fritidsgårdarna på instagram @fritidibjuv.

Arbetet med framtidens fritidsgård har inletts efter en utredning för att ta reda på förutsättningarna för att öppna en fritidsgård i Billesholm. Rapporten kom fram till tre olika rekommendationer som kultur- och fritidsnämnden beslutat att verksamheten ska utvecklas enligt.

Rekommendationer handlar om att det bör finnas en fritidsgård i Billesholm, samt att fritidsgårdarna i kommunen med fördel bör dela personalpool och att fritidsgårdarna bör dela verksamhetsidé.

En del av arbetet inleds under hösten 2021 med att fritidsledarna jobbar över kommungränserna mer samt att verksamhetsidén ses över. I november 2021 tar kommunfullmäktige beslut kring budget 2022, där det ligger förslag för att kunna etablera en ny fritidsgård i Billesholm. Läs rapporten i sin helhet här. Pdf, 6.4 MB.