Bjuvs kommuns logga

Utbildningar 2023

Under 2023 erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen fem utbildningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Bjuvs kommun

För att föreningen ska vara bidragsberättigad 2024 behöver föreningen vara representerad på minst 2 utbildningar under 2023. Naturligtvis får ni delta på samtliga utbildningar. Föreningen väljer själv vilka utbildningar som är mest intressanta och vem i föreningen som går. Är ni flera från föreningen som vill gå på en utbildning går det bra att anmäla flera men antalet deltagare per förening kan begränsas vid behov. Dock är varje förening garanterad åtminstone två platser per utbildning.

Samtliga utbildningar är kostnadsfria för föreningen och vi bjuder på enklare förtäring. Anmälan görs till Martin Sjöstrand sista anmälningsdatum för respektive kurs hittar du nedan.

2022 är första året som Bjuvs kommun kräver att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet deltar i utbildningar för att vara bidragsberättigade. Kravet är en del av ”Regler för föreningsstöd” som trädde i kraft 2021. Har du önskemål om vilka utbildningar du vill se kommande år är du välkommen att höra av dig till Martin Sjöstrand.

 

Utbildningar 2023

Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar- RF SISU

Tisdag 16 maj, 18.00-20.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Vad kan det innebära att ha en diagnos i mötet med idrotten? Hur kan vuxna bemöta barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos?

Träning, tävling eller en vanlig torsdag. Det finns en pågående problematik kring barn och ungdomar med beteendeutmaningar i samband med idrott. Problemet är att ledare, tränare och vuxna inte vet hur de ska bemöta dessa barn och ungdomar med särskilda behov. Utbildningen fokuserar bland annat på att ge värdefull kunskap i beteendelära, tips på agerande i en tränings- eller tävlingssituation och avliva de myter som finns om barn med normbrytande beteende.

  • Identifiering av olika beteendeutmaningar/diagnoser
  • Baskunskaper i beteendelära
  • Tips och råd vid träning- och tävlingssituationer
  • Innebörden av att ha ett beteende som skapar problem
  • Vad innebär det att ha en diagnos inom autismspektrat.

Sista anmälningsdag 12 maj

 

Gör du allt för att nå ut? – Kind

Onsdag 13 september,18.00-21.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Att synas och märkas blir en allt viktigare del för föreningar att locka till sig nya medlemmar. Kanske har ni funderat på att ansöka om marknadsföringsbidrag men är inte säkra på hur ni använder det på bästa sätt?

Kind är en reklambyrå som jobbar med marknadsföring och varumärkesbyggande. Tidigare har de bland annat gjort Bjuvs kommuns grafiska profil och kommunfilmer. För föreningar i Bjuvs kommun har de skräddarsytt en utbildning för att ge verktyg och inspiration för hur ni som föreningar med enkla medel kan nå ut till fler.

Sista anmälningsdag 8 september.

 

Gruppdynamik och grupprocesser- RF SISU

Måndag 16 oktober, 18.00-20.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Utbildningen tar bland annat upp följande
områden:

•Vad kännetecknar en idrottsgrupp?
•Gruppers utveckling
•Roller och status i laget/gruppen
•Konflikthantering
•Sammanhållning
•Kommunikation

Målgrupp
Tränare, ledare eller aktiva över 16 år från
föreningar i Bjuvs kommun.

Sista anmälningsdag 10 oktober.

 

ANDTS och idrott

Onsdag 6 december kl 18.00-21.00

Lite snus kan väl inte skada?

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta. En sund idrott ska vara fri från alkohol, tobak, droger och riskfyllt spel om pengar.

Målgrupp
Tränare, ledare och styrelsemedlemmar i
föreningar i Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun erbjuder, tillsammans med RF-SISU Skåne, en utbildning i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar – ANDTS. Hur ser ni på dessa frågor i er förening? Är ni tydliga med vad ni förväntar er av era ledare och aktiva?
Syftet med utbildningen är att visa på idrottens sociala ansvar och att stötta er i arbetet med en trygg och säker idrottsmiljö för era medlemmar.

Varningstecken

Hur kan ni som ledare se varningstecken på att allt inte står rätt till när medlemmar tränar styrka?
När går oskyldigt skärmspel över i spel om pengar och risk för spelberoende? Detta kommer ni att få en inblick i.

Skapa er policy

Kopplad till föreläsningen ligger en workshop, där ni får möjlighet att påbörja arbetet med er förenings policy, alternativt uppdatera den ni redan har. Vi samtalar om hur ni därefter sprider och gör policyn känd – den ska ju inte bara vara en hyllvärmare!

Sista anmälningsdag 1 december

Anmälan görs per mejl till martin.sjostrand@bjuv.se

Senast publicerad: