Föreningsutveckling

Bjuvs kommun inleder under hösten 2018 ett utvecklingsarbete för föreningsstöd.

Bjuvs kommun inleder nu ett arbete för att förbättra och utveckla de tjänster och bidrag som vi erbjuder Bjuvs ideella sektor. Vi på kultur- och fritidsförvaltningen vill att arbetet ska genomsyras av delaktighet, jämlikhet, hållbarhet, samt vara anpassat för att möta kommunens föreningar där de befinner sig, i de utmaningar och möjligheter som de står inför. Utvecklingsarbetet består av ett antal delmoment, bland annat delaktighet, dialogmöten, remissinstanser och politiska beslut. Arbetet planeras vara klart under hösten 2019, med preliminär implementering under 2020.

Vi behöver er hjälp!

Vi vill höra om föreningarnas behov och önskemål, för att resultatet av arbetet ska bli så bra som möjligt. En del tankar och utvecklingsområden är vi medvetna om, men vi är övertygade om att föreningarna själva är experter i dessa områden och vill därför höra allas åsikter. Det första steget i det arbetet är en enkät som vi har skapat för att bättre lära känna den situation som just er förening befinner sig i. Enkäten är helt anonym och kommer endast användas för kultur- och fritidsförvaltningens interna utvecklingsarbete. Sista dag för att fylla i enkäten är fredag 21 december.

Svara på enkäten.

Utöver enkäten bjuder vi även in kommunens föreningar till ett dialogmöte, torsdag den 25 april 2019 i Skeneholmssalen i Billesholm. Inför det mötet kommer vi att skicka ut ett första utkast till förslag på hur våra föreningstjänster kan se ut i framtiden.

Underlätta vår föreningskontakt redan nu!

  • Titta igenom föreningsregistret och hitta din förening – är hemsida och kontaktuppgifter uppdaterade? För att uppdatera information till föreningsregistret, maila Martin Lind.
  • Brukar föreningen få mailutskick från kultur- och fritidsförvaltningens kontaktperson? Om inte, så kan det vara så att vi inte har din förenings uppdaterade kontaktuppgifter. Om du är osäker på vilka uppgifter vi har om föreningen, maila Martin Lind.