Föreningsstöd med anledning av Corona

Här kan föreningar ansöka om ekonomiskt stöd med anledning av Corona.

Den 7 oktober beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avsätta 200 000 kronor för utökat ekonomiskt stöd till föreningar med anledning av Coronakrisen.

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga föreningar för att undersöka hur man på bästa sätt kan stötta dem under Corona. En ny enkätundersökning med ökat fokus på ekonomi genomfördes efter sommaren.

De gemensamma dragen som visat sig är förlorade intäkter från större arrangemang och höga fasta kostnader. Därför kommer vi att titta på varje förenings behov individuellt. Ett sätt att göra det är att avsätta en pott pengar för föreningar att söka ur.

Föreningar kan ansöka ur potten från tisdagen den 13 oktober fram till och med 31 oktober. Ansökan görs via e-tjänsten nedan.

I e-tjänsten ska föreningen bland annat beskriva hur man har drabbats av coronakrisen samt om man har fått ekonomiskt stöd från en annan part. Nämnden har utsett en arbetsgrupp med tre politiker och två tjänstepersoner som ska göra bedömningen över hur potten ska fördelas.

Klicka här för att komma till e-tjänsten.