Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna som vi får om APN, Aktivitetsstöd på nätet. Vi hoppas att de är till hjälp och fyller på allt eftersom fler frågor kommer in.

Frågor rörande våra appar

Min app fungerar inte. Jag kommer inte in i applikationen.

 • Kolla om det finns mobiltäckning där du befinner dig.
 • Närvarokort, deltagare och en registrering måste vara gjord och aktiv.

Frågor rörande APN och RF IdrottsOnline

Först av allt, RF har sina bidragsregler och kommunerna sina, alltså två olika bidragsregler.

Antalet sammankomster stämmer inte överens.

 • Jämför den pdf som föreningens administratör tar fram för föreningen och RF:s pdf.
 • Kolla eventuellt krockande aktiviteter.
 • Några kommuner har minst fem deltagare, RF har minst tre.
 • Några kommuner har max 50 deltagare/närvarokort, RF har max 30.
 • Några kommuner har en regel som säger att man måste ha minst x antal sammankomster för att få bidrag. RF ger bidrag till alla.
 • Några kommuner ger bidrag för max x antal sammankomster. RF har ingen övre gräns.
 • RF tillåter max en idrott/dag. Hos några kommuner tillåts olika varianter
  som x ggr/verksamhet/dag eller x ggr/verksamhet/förening/dag.
 • Några kommuner ger bidrag till ledare över 20 år, det gör inte RF.
 • Några kommuner ger bidrag för tillfälliga ledare, det gör inte RF.

Övriga vanliga frågor

Kan man registrera i förtid?

 • Nej, vi rekommenderar att du använder någon av våra appar.

Kan man importera sitt medlemsregister i APN?

 • Ja, genom att skicka oss en Excel-fil där du har tre kolumner. En med förnamn, en med efternamn och den tredje kolumnen med personnummer.

Finns det ingen manual?

 • Jo, i flikarna här intill har du en enkel manual om du är ledare eller föreningsadministratör.

Frågor rörande externa system

Kan APN kopplas mot externa system?

 • Ja, vi har idag koppling mot de flest stora system för närvaroregistrering, däribland IdrottOnline (RF), laget.se och Svenska Lag.

Vad behöver jag som förening göra om vi ska köra ett externt system?

 • Du får ett id-nummer från leverantören som ni meddelar kommunadministratören. När du sedan startar registreringen i det externa systemet är det enbart föreningsadministratören som har inloggningsuppgifter till APN för att kunna se ”Periodrapporten”.

Hur kommer registreringarna in i APN om man kör ett externt system?

 • Allt sker automatiskt. Föreningen måste dock vara inlagd i APN där föreningens administratör kan se resultatet under menyn Periodrapport.
 • Om din förening kör RF IdrottOnlie måste du själv klicka på ”Exportera kommunal fil” vilket du bör göra ofta. Filen hämtas då upp med automatik av APN.

Kan man köra APN och ett externt system under samma period?

 • Ja, inga problem.

Har du andra frågor?

Här är några exempel på andra frågor som kanske dyker upp när du hanterar APN. Maila Martin Lind för hjälp att komma vidare.

 • Hur byter jag föreningsadministratör?
 • Hur gör jag för att ändra namn på en deltagare?
 • Vår lokal saknas. Hur gör jag för att få med den?
 • Vår aktivitet saknas. Hur gör jag för att få med den?
 • Hur gör jag för att ändra huvudlokal på ett närvarokort?