APN- Aktivitetskort på nätet och via app

Tjänsten APN är en förkortning för Aktivitetskort på nätet, och är framtagen för att underlätta föreningars närvaroregistrering. Tjänsten är också kopplad till en app och är till för att du som föreningsledare enklare ska kunna registrera närvaro.

Bild på appen i en telefon

APN är en tjänst för bidragsgrundande närvarorapportering. För föreningar betyder detta bättre säkerhet, enklare administration, mindre chans att göra fel och snabbare utbetalning. Och för miljön betyder det ännu mer.

Alla föreningar ska registrera närvaro genom APN – aktivitetskort på nätet. APN finns som en app för att du som ledare enklare ska kunna registrera närvaro.

APN som app

Appen för närvaroregistrering hittar du i Appstore för Iphones och på Android market för Androidtelefoner. Sök på APN så hittar du den. (Det står ApN Umeå kommun eftersom det är de som levererar systemet till oss.)

För att kunna börja registrera via appen krävs att du som ledare är inlagd och kopplad till ett närvarokort. Du måste göra en registrering innan det fungerar att använda appen.

Anmäl en föreningsadministratör

För att ert arbete i föreningarna ska kunna komma igång i APN måste ni anmäla en föreningsadministratör som får användarinloggning och lösenord till APN. Det är sedan föreningsadministratörerns uppgift att lägga till alla ledare som ska närvarorapportera.

Vi behöver följande för att kunna registrera:

  • Föreningens namn
  • Namn på föreningsadministratör
  • Personnummer på ovanstående

Föreningens administratör anmäls till Martin Lind.

Här nedan hittar du guider för föreningsadministratörer och ledare.
Om du har övriga frågor, se Vanliga frågor och svar, eller kontakta supporten på telefonnummer 090-16 16 60 (gemensam med flera andra kommuner).

Manualer

Här finns manualer för ledare och föreningsadministratörer.