Extra stöd till föreningar efter pandemin

Många föreningar i Bjuvs kommun har haft det tufft under pandemin. För att stötta föreningslivet och försäkra att Bjuv fortsätter ha ett rikt, ideellt fritidsutbud delar kultur- och fritidsnämnden ut ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Det ska vara enkelt och roligt att engagera sig i kommunens föreningar, de som ger av sin tid ska uppskattas, och den som vill aktivera sig i föreningsaktiviteter ska ha lätt att hitta rätt. För att underlätta detta även efter pandemin skapas en pott på totalt 300 000 kronor som föreningar kan ansöka om medel från, utifrån ett antal principer.

Sista ansökningsdag är 15 december. Bidraget söks genom att logga in i föreningsportalen Smartbook. Har din förening inte tillgång till Smartbook, kontakta martin.lind@bjuv.se. Bidraget betalas ut innan årsskiftet.

Följande principer ska föreningen ta hänsyn till:

  • Ekonomiskt stöd betalas enbart ut till föreningar i Bjuvs kommun som är registrerade i kommunens föreningsregister.
  • Stödet ska användas för att föreningens verksamhet ska kännas som en uppskattad och viktig del i ledares och medlemmars liv. Stödet kan användas för en eller flera olika aktiviteter eller insatser som är i linje med ett eller flera av dessa syften:
    • Insatser eller aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar och/eller öka intresset för föreningens verksamhet,
    • ledarvård, dvs insatser eller aktiviteter som stärker ledarnas engagemang i föreningen samt visar uppskattning för de ideella insatser som ledarna står för,
    • medlemsvård, dvs insatser eller aktiviteter som bidrar till att behålla de som redan är aktiva i föreningen,
  • Bidraget kan sökas retroaktivt för aktiviteter eller insatser gjorda från 1 juli 2021.
  • Bidraget kan användas för aktiviteter eller insatser som görs innan 1 juli 2022.

Ersättning för lön eller arvode utgår inte. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal kompenseras inte.

Ta chansen att stärka föreningsandan genom roliga aktiviteter eller teambuilding, visa uppskattning för era ideella ledare, och ingjut en känsla av framtidshopp och gemenskap i föreningen efter att pandemin är över.

Redovisning av hur bidraget har använts krävs ej, men skulle det uppstå misstanke om att bidraget har använts på ett sätt som inte angetts i ansökan eller som inte är förenligt med ovanstående principer måste föreningen kunna uppvisa kvitton eller fakturor där det framgår vad medlen använts till. Har medlen använts för att finansiera något utanför dessa principer kan föreningen bli återbetalningsskyldig.