Bjuvs kommuns logga


Demensföreläsning

Välkommen på föreläsning om kognitiv
sjukdom/demenssjukdom

Bildväljare

Kognitiva teamet i Bjuvs kommun informerar om symtomen, bemötande och kommunikation. Det blir både fakta och praktiska råd samt möjlighet att ställa frågor efteråt!

Föreläsningen vänder sig till dig som är nära någon med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Datum och tid:
Den 28 september 2023 klockan 10.00 – 12.00 i ”Träffpunkt
Skromberga” i Ekeby (till höger om bankens entré) Storgatan
14.

Anmäl dig till Anhörigstödet:
på e-post anhorigstod@bjuv.se eller telefon 042-45 854 09


Digital anmälan:
För digital anmälan - klicka här


Arrangör:
Anhörigkonsulent Linda Sörensen.

Varmt välkommen!