Novellcirkel

Är du intresserad av att läsa och samtala om noveller? Välkommen att anmäla dig och hämta ett exemplar av de noveller du vill läsa. Vi bjuder på frukostfika på våra träffar.

Billesholms bibliotek: Tisdag 11 april kl. 10 Änkan och papegojan/Virginia Woolf