Gökotta i Åvarp

Friluftsfrämjandes gökotta är i år ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Den genomförs som vanligt i Åvarps enefälad och det är Lars Bertil Nilsson som guidar oss bland morgonpigga fåglar.Samling vid Åvarps scoutstuga klockan 7.00.

Frågor om gökottan besvaras av Johnny Nilsson på 0706-67 15 02.