Fågelföreläsning

Föreläsning av Anita Campbell den 8 februari kl. 18-19 på Bjuvs bibliotek.

Bildväljare

Anita Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra Zeneca och H. Lundbeck A/S, men arbetar nu som professionell fotograf.

Anita Campbell ger oss en unik inblick i fåglarnas värld och hon
berättar vad forskningen om fågelhjärnan betytt för forskningen om
den mänskliga hjärnan. Forskning som ger oss hopp om att kunna
hjälpa människor med t.ex. Alzheimer’s sjukdom, hörsel- och talsvårigheter.

Detta föredrag är för alla som är intresserade av hjärnan och våra sinnen. Ett spännande och underhållande föredrag utlovas samtidigt som en ny värld av vetenskapliga rön öppnar sig för de som lyssnar.