Projekt och samarbeten

Här hittar du information om pågående projekt och samarbeten i Bjuvs kommun, bland annat EU-projekt.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Syftet med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen nordvästra Skåne. Familjen Helsingborgs verksamhetsidé är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Läs mer om Familjen Helsingborg här.

Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du som invånare vända dig om du behöver partipolitiskt neutralt informationsmaterial om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

Läs mer om Europa Direkt Skåne Nordväst här.

81% energibesparing för belysningen blev resultatet av ett regionalt samarbetsprojekt

- ­Projektet Lighting Metropolis - Green Economy har pågått under tre års tid och resultatet för oss i Bjuvs kommun är att vi minskat energiförbrukningen för belysning med hela 81 procent, berättar Lennart Andersson, projektledare på Tekniska förvaltningen i kommunen.

Lägre energiförbrukning är en nyckelfaktor för den gröna omställningen. Belysningen står för upp till 30 procent av energiförbrukningen i den offentliga sektorn och potentialen för besparingar genom att förnya belysningen är stor. I projektet Lighting Metropolis – Green Economy har Bjuvs kommun tillsammans med andra kommuner i Greater Copenhagen-regionen arbetat med att påskynda övergången till energieffektiv LED-belysning. Detta har resulterat i stora energibesparingar och samtidigt markant förbättrat belysningens kvalitet.

- Lighting Metropolis har i stort handlat om kunskapsutbyte och om att främja utomhusbelysningens energieffektivitet. Som delmoment i projektet har vi arbetat med skate-parken i Bjuv som fått en ny ljusdesign och stationsområdet i Billesholm där fokus legat på att främja kollektivtrafiken med hjälp av ljus, säger Lennart Andersson.

Läs mer om hela projektet i det samlade dokumentet:

Lighting Metropolis – Resultat och lärdomar från tre års arbete med energieffektiv belysning

Foto: Lighting Metropolis

Bild från Lighting Metropolis Green Economy

Bild: Lighting Metropolis Green Economy

 

EU-projekt

Med stöd från ett EU-projekt ska Bjuvs kommun arbeta för att minska energiförbrukningen i sina byggnader och optimera driften av sina lokaler. Målet är att öka komforten och minska energi- och resursförbrukningen i kommunens byggnader, med hjälp av datainsamling.

Projektet kommer att pågå 2020-2022. Arbete med energieffektivisering genomförs redan i kommunen, men genom att gå med i projektet får Bjuvs kommun stöd i form av finansiering samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kommuner och deltagare i projektet.

Datainsamlingen i kommunen sker till exempel genom användning av system som automatiskt samlar data från olika värme- och elleverantörer. Detta effektiviserar både uppföljning av energianvändningen i byggnaderna och analys av statistiker. Det pågår också ett arbete med att mäta samtliga byggnader i kommunen för att ta fram uppdaterade digitala ritningar. Detta arbete ska nu fortsätta med projektstöd och utbyte av erfarenheter från andra kommuner. De kommuner som deltar i projektet är Bjuv, Helsingborg, Eslöv och Osby.

Bild på EU-flaggan med texten "Europeiska regionala utvecklingsfonden" undertill.