Projekt och samarbeten

Här hittar du information om pågående projekt och samarbeten i Bjuvs kommun, bland annat EU-projekt.

Bild på EU-flaggan med texten "Europeiska regionala utvecklingsfonden" undertill.

Digitaliseringsresan

Bjuvs kommun arbetar med projektet ”Digitaliseringsresan i Bjuvs kommun”. Projektet får stöd från EU:s regionala utvecklingsfond och ska göra att Bjuvs kommun på bästa sätt kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Projektet pågår från 1 september 2018 till 31 mars 2022.

Projektets syfte är att:

1. Arbeta långsiktigt och strategiskt för att säkerställa en gemensam och effektiv utveckling där vi tar vara på digitaliseringens möjligheter.

Bjuvs kommun har skapat en plan för hur kommunen ska arbeta med digitalisering. Det har också tagits fram en modell för kommunens systemförvaltning. Dessa är två av flera byggstenar som tillsammans bidrar till en strategi och möjligheten att arbeta långsiktigt med digitaliseringen.

2. Samverka på arenor som arbetar med att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Bjuvs kommun har en plats i olika forum för digitalisering, så som Familjen Helsingborgs digitaliseringsnätverk och Kommunförbundet Skånes digitaliseringsnätverk. Här träffas kommuner och drar nytta av varandras erfarenheter. Bjuvs kommun har också en gemensam IT-avdelning med fyra andra kommuner, och även här har Bjuv en roll i digitaliseringsnätverket för detta samarbete.

3. Bidra till den digitala arbetsplatsen.

Detta görs genom att säkerställa att kommunens verksamheter och medarbetare har digital kompetens och verktyg för att ta vara på möjligheterna för verksamhetsutveckling genom ökad digitalisering och användning av ny teknik. Kommunen har här arbetat med att skapa en grund för de digitala verktyg alla medarbetare i kommunen ska kunna använda sig av. Grunden behövs för att kunna bygga vidare med mer avancerade digitala lösningar.

4. Skapa förutsättningar för ett robust fibernät utan några ”vita fläckar” i Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun har beslutat att all fiberutbyggnad ska ske med aktörer på marknaden och på marknadsmässiga grunder. Bjuvs kommun arbetar med frågan genom att föra dialog med kommunens egna bolag, Bjuvs stadsnät, och övriga aktörer.