Bjuvs kommuns logga

Hur du informerar dig inför och vid en krishändelse

Du är en viktig del av krisarbetet inför och vid en kris. Nedan finns information och länkar du kan använda dig av under en kris eller för att förbereda dig för en större samhällskris.

Krisinformation.se
krisinformation.se finns information om händelser och olyckor.

Informationsnummer 113 13
113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om en större händelse. Du kan också lämna egna upplysningar. Läs mer på krisinformation.se.

Text-tv
Gå in på text-tv sidan 599 för att få information när du hör ett VMA. Du kan också nå text-tv sidan 599 på SVT:s webbplats.

Bjuvs kommun
Kommunen lägger ut information på bjuv.se och på facebook.com/bjuvskommun.

Vid översvämning:

NSVA:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan förebygga risken för översvämning där du bor. Du kan även läsa om vad du kan göra när översvämningen är ett faktum.

Vid värmebölja:

Läs mer på 1177.se om vad du själv kan göra vid en värmebölja.

Senaste larm i nordvästra Skåne

Här kan du följa alla larm som kommer till Räddningstjänsten Skåne Nordväst med undantag från Båstad. Informationen publiceras automatiskt senast fem minuter efter det att brandförsvaret fått larmet. Den innehåller bland annat uppgifter om från vilken brandstation man ryckt ut och vilken larmnivå som gäller.
Du hittar samtliga larm i larmdatabasen. Välj vilken eller vilka kommuner du är intresserad av.

Vid vissa larm kan du läsa mer om vad som hänt. Men den informationen publiceras med viss fördröjning eftersom brandförsvaret måste prioritera själva utryckningen.

När larmen publiceras används begrepp för brandstationer, larmnivåer och insatsområden som förklaras längre ner på den här sidan. Stationer anger var den senast larmade enheten kommer ifrån. Vid en stor insats kan flera stationer larmas.

Larmnivåer
Nivå 1
En styrka (fyra brandmän och en chef) åker till exempelvis vid en mindre brand eller en trafikolycka.
Nivå 2
Två eller flera styrkor och en insatsledare åker exempelvis till en bostadsbrand, en stor trafikolycka eller annan stor olycka.
Nivå 3
Två eller flera styrkor plus en insatsledare och en brandingenjör åker till exempelvis en stor trafikolycka på en motorväg eller med många skadade, till olyckor med farligt gods eller till stora bränder.

Insatsområde (zon)
För att alltid den närmaste stationen ska larmas, görs en geografisk indelning i insatszoner.
Sedan den 1 januari 2019 ingår Bjuvs räddningstjänst i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Bjuvs kommun finns 2 i Ekeby, 4 i Billesholm och 36 stycken i Bjuvs tätort. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har övergripande ansvarar för Sveriges skyddsrum. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

På MSB: webbplats kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Senast publicerad: