Hur du alarmerar

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna.