Kommunfakta

Här hittar du kort fakta om Bjuvs kommun, samt budget, årsredovisning och medborgarundersökningar.

Bildväljare

Kort fakta

Hur många bor i Bjuvs kommun?

Cirka 15 700 personer.

Hur stor är kommunen?

115 kvadratkilometer.

Vilka tätorter finns i kommuen?

De tre större orterna i kommunen är Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Hur många arbetar i kommunens organisation?

Cirka 1 200 medarbetare.

Är du nyinflyttad eller funderar på att flytta till Bjuvs kommun?

I tidningen Nyinflyttad Pdf, 9 MB. kan du läsa mer om Bjuvs kommun.