Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du uppgifter om vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Anne Li Ullerholm (SD), ordförande 0738 - 40 20 37

Pia Trollehjelm (SD), ledamot

Jörgen Johnsson (M), 1:e vice ordförande 0738 - 06 67 38

Zofia Svensson (M), ledamot

Ulrika Thulin (S), 2:e ordförande 0721 - 66 97 10

Inga Bakken (S), ledamot

Maria Berglund (KD), ledamot

Camilla Sjöberg (C), ledamot

Caroline Johansson (SD), ledamot

Lise-Lott Johansson (SD), ledamot

Christel Hedlund (SD), ledamot

Poul Erik Berntsen (SD), ersättare

Patricia Brorsson (M), ersättare

Christer Stedt (S), ersättare

Camilla Sjöberg (C), ersättare