Tekniska nämnden

Här hittar du uppgifter om tekniska nämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Börje Sjöstrand (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD), ledamot

Sven-Ingvar Blixt (-), 1:e vice ordförande 0738 - 40 22 41

Pia Trollehjelm (SD), ordförande 0730-588 715

Niels Madsen (M), ledamot

Alf Nilsson (S), ledamot

Bo Blixt (S), 2:e v ordförande

Håkan Olsson (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Bengt Gottschalk (SD), ersättare

Gert Liljenborg (SD), ersättare

Lise-Lott Johansson (SD), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare

Gazmir Vukaj (M), ersättare

Lars Karlsson (S), ersättare

Lars Alm (S), ersättare

Ronny Thomasson (S), ersättare

Krister Bergsten (L), ersättare