Överförmyndarnämnden

Här hittar du uppgifter om överförmyndarnämndens ledamot och ersättare.

Sedan 2019-01-01 ingår Bjuvs kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Klippans, Åstorps och Perstorps kommun.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Bjuvs kommuns representeras av:

Terhi Laine (S), ledamot

Jörgen Johnsson (M), ersättare