Barn- och utbildningsnämnden

Här hittar du uppgifter om barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kenneth Bolinder (-), ordförande, 0721 - 67 08 59

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande

Stefan Svalö (S), ledamot

Håkan Olsson (S), ledamot

Madeleine Landin (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Pia Trollehjelm (SD), ledamot

Nathalie Svaneborn (SD) ledamot

Göran Palmkvist (M), ledamot

Lise-Lott Johansson (SD), ledamot

Ted Nilsson (M), ledamot

Andrej Schönbäck (M) 1:e vice ordförande, 0736 - 64 66 74

Patrik Söderberg (S), ersättare

Kai Christiansen (S), ersättare

Kjell-Åke Johnsson (S), ersättare

Nils-Erik Sandberg (S), ersättare

Anita Blixt (-), ersättare

Ingegärd Berglund (KD), ersättare

Börje Sjöstrand (SD), ersättare

Lars Hein (SD), ersättare

Caroline Johansson (SD), ersättare

Irene Nilsson (SD), ersättare

Linda Helgesson Farrelly (M), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare