Barn- och utbildningsnämnden

Här hittar du uppgifter om barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Kenneth Bolinder (S), 2:e vice ordförande, 0721 - 67 08 59

Bo Blixt (S), ledamot

Stefan Svalö (S), ledamot

Håkan Olsson (S), ledamot

Madeleine Landin (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Pia Trollehjelm (SD), 1:e vice ordförande, 0730 - 58 87 15

Nathalie Svaneborn (SD) ledamot

Göran Palmkvist (M), ledamot

Lise-Lott Johansson (SD), ledamot

Ted Nilsson (M), ledamot

Andrej Schönbäck (M) ordförande, 0736 - 64 66 74

Patrik Söderberg (S), ersättare

Kai Christiansen (S), ersättare

Kjell-Åke Johnsson (S), ersättare

Nils-Erik Sandberg (S), ersättare

Anita Blixt (-), ersättare

Ingegärd Berglund (KD), ersättare

Börje Sjöstrand (SD), ersättare

Lars Hein (SD), ersättare

Caroline Johansson (SD), ersättare

Irene Nilsson (SD), ersättare

Linda Helgesson Farrelly (M), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare