Ledningsgruppen

Hela ledningsgruppen står upp samlad för fotografering

Följande personer ingår i Bjuvs kommuns ledningsgrupp.

Christer Pålsson, kommundirektör
Skicka e-post till Christer Pålsson

Maya Saksi, kommunikationschef
Skicka e-post till Maya Saksi

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Mats Rosengren, ekonomichef
Skicka e-post till Mats Rosengren

Mikael Bogarve, avdelningschef arbete och tillväxt
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef vård- och omsorgsförvaltningen
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Madeleine Peyron, chef barn- och utbildningsförvaltningen
Skicka e-post till Madeleine Peyron

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Anneli Gille, chef byggnadsförvaltningen
Skicka e-post till Anneli Gille

Josefine Wahlström, chef kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post till Josefine Wahlström