Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter.

Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för gator, gatubelysning, parkeringstillstånd, trafikföreskrifter och väghållning. Dessutom ansvarar förvaltningen för drift och skötsel av kommunens fastigheter, samt lokalvård och kost till kommunens verksamheter.