Bjuvs kommuns logga

    Tekniska förvaltningen

    Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter.

    Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för gator, gatubelysning, parkeringstillstånd, trafikföreskrifter och väghållning. Dessutom ansvarar förvaltningen för drift och skötsel av kommunens fastigheter samt lokalvård i byggnader som bedriver kommunal verksamhet.

    Senast publicerad: 14 maj 2020

    Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här