Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att leda och samordna olika kommunövergripande uppdrag.

Kommunstyrelsens förvaltning består av följande avdelningar samt en stab:

  • HR-avdelningen
  • Avdelningen för arbete och tillväxt
  • Ekonomiavdelningen
  • Avdelningen för kommunikation och service
  • Planeringsavdelningen
  • Kansliavdelningen