Kommunal anslagstavla

Det här är Bjuvs kommuns anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.

Längst ner på sidan hittar du digitala protokoll. Fysiska protokoll förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar kommunala beslut

Kungörelser:

Kungörelse om samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 182 kB.

Kungörelse om samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 183 kB.

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2021-04-26, § 33 antagit Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället

Omhändertagande av fordon:

Den 9 maj 2022 omhändertogs ett fordon med registreringsskylt HJZ193, Volvo B+ V70, på Gunnarstorpsvägen i Bjuv.

Den 21 mars 2022 omhändertogs ett fordon med registreringsskylt AOH518, VW Golf, på Svalörtsgatan i Billesholm.

Den 14 mars 2022 omhändertogs ett fordon med registreringsskylt ELX524, husvagn, på Bjuvsvägen i Bjuv.

Den 24 februari 2022 omhändertogs ett fordon med registreringsskylt KPO674, Citroen, på Biblioteksgatan i Billesholm.

Kommunfullmäktige sammanträder:

Kommunfullmäktige sammanträder i Varagårdsskolans aula i Bjuv måndag 30 maj kl 19:00.

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll:

Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Anslaget från och med: 2022-05-05

Anslaget till och med: 2022-05-27

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2022-04-25

Anslaget från och med: 2022-05-03

Anslaget till och med: 2022-05-25

Protokoll för kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Anslaget från och med: 2022-05-20

Anslaget till och med: 2022-06-11

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-11

Anslaget från och med: 2022-05-12

Anslaget till och med: 2022-06-03


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Anslaget från och med: 2022-04-22

Anslaget till och med: 2022-05-14

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2022-04-20

Anslaget från och med: 2022-04-21

Anslaget till och med: 2022-05-27

 

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Anslaget från och med: 2022-04-29

Anslaget till och med: 2022-05-21


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Anslaget från och med: 2022-04-29

Anslaget till och med: 2022-05-21


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-16

Anslaget från och med: 2022-05-20

Anslaget till och med: 2022-06-11


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

Datum för sammanträde: 2022-05-16

Anslaget från och med: 2022-05-20

Anslaget till och med: 2022-06-11

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Anslaget från och med: 2022-05-04

Anslaget till och med: 2022-05-26

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-04

Anslaget från och med: 2022-05-09

Anslaget till och med: 2022-05-31

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-26

Anslaget från och med: 2022-04-29

Anslaget till och med: 2022-05-20

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Anslaget från och med: 2022-05-04

Anslaget till och med: 2022-05-26


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-03-01

Anslaget från och med: 2022-03-07

Anslaget till och med: 2022-03-30

Datum för sammanträde: 2022-04-26

Anslaget från och med: 2022-05-04

Anslaget till och med: 2022-05-26