Bjuvs kommuns logga

  Vård och omsorg

  Den 15 september meddelade regeringen att besöksförbudet på landets äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Bjuvs kommun planerar nu för hur vi ska kunna öppna våra äldreboenden för besök och samtidigt behålla en trygg och säker miljö. Mer information om vad detta innebär praktiskt på våra boenden återkommer vi med, här på hemsidan och direkt i dialog med anhöriga.

  Fram till 1 oktober fortsätter besöksförbudet som har funnits sedan i våras att gälla. Information om våra verksamheter hittar du nedan.

  Vi följer Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Vårdhygien Skånes rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

  Observera att smitta omfattas av patientsekretessen. Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om enskildas hälsotillstånd. Vårt utgångsläge är därför att det är den enskilda själv som ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

  Allmänna råd för att minska smittspridningen

  • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola
  • Besök inte dina anhöriga på äldreboenden och sjukhus
  • Håll kontakten med äldre vänner och släktingar, men besök dem inte just nu
  • Res bara om det är nödvändigt
  • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
  • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

  Så här påverkas verksamheter inom Vård och omsorg i Bjuvs kommun

  Vi tar inte längre emot besök i våra äldre- och korttidsboende och på våra bostäder inom LSS och Socialpsykiatri avråder vi från besök.

  Undantag från besöksförbud gör vi efter beslut av enhetschefen eller sjuksköterska. Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra och vi vädjar därför till alla att respektera förbudet.

  Restauranger, mötesplatser och dagverksamheter

  Vi har stängt restaurangerna på Varagården och Solhemmet för att begränsa smittspridningen. Samtliga mötesplatser för seniorer är stängda.

  Vår dagverksamhet för personer med demens har stängt tills vidare och de som berörs av detta har fått andra insatser.

  Detta gör vi för att minimera risken för smittspridning

  Grunden för att minimera risken för smittspridning är de basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. Vilken skyddsutrustning som används i olika situationer styrs av de råd och rekommendationer som görs av Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

  Vid misstanke om att en enskild är smittad

  Om någon visar symtom och det finns misstanke om smitta är det viktigt att snabbt vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det innebär bland annat att den boende hålls avskild från andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

  Misstänks smitta kontaktas ansvarig sjuksköterska som i sin tur kontaktar primärvården som beslutar om eventuell provtagning. Provtagning kan genomförs av särskilt provtagningsteam på uppdrag av läkare.

  Vid konstaterad smitta i verksamhet

  Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att den boende hålls avskild från andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

  Vid konstaterad smitta är utgångsläget, utifrån patientsekretessen, att den enskilde själv kontaktar sina anhöriga. Vi följer dock givetvis de ordinarie rutinerna för hur information till anhöriga hanteras utifrån hälsotillstånd och samtycke. om den enskilde har gett sitt samtycke till att vi får ta kontakt med anhöriga så tar vi kontakt med dem som behöver kontaktas.

  Vi vill inte att anhöriga ska känna sig oroliga. Den som inte hör något från oss kan känna sig lugn med att det inte finns någon anledning till oro.

  Så informerar vi om smittspridningen till allmänheten

  Inom Bjuvs kommun finns ett antal verksamheter inom vård och omsorg. Det är särskilda boenden där äldre bor i egna lägenheter, korttidsboende, hemtjänst som ger stöd åt personer i ordinärt boende och våra olika verksamheter enligt LSS där personer med olika funktionsvariationer får stöd i olika omfattning.

  Boende, brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen.

  Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter som till exempel sjukdomstillstånd, om och hur en person vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

  Med anledning av att detta informerar vi inte om vilka enskilda boenden eller hur många enskilda i våra verksamheter som har eller har haft bekräftad covid-19.

  För statistik för antalet smittade i kommunen hänvisar vi till den lägesrapport som Region Skåne uppdaterar fortlöpande och som visar på smittspridningen bland de som är folkbokförda i Bjuv.

  Information om smittspridning hos medarbetare

  Vi sammanställer statistik över sjukfrånvaro men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

  Om medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

  Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter och om det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, gör vi en anmälan till Arbetsmiljöverket.

  Vad kan du som anhörig göra?

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
  • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en Ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga och personalen i våra verksamheter hjälper gärna till med detta.

  Hör av dig om du har frågor!

  Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt och vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor eller andra funderingar.

  Senast publicerad: 15 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här