Vaccination mot covid-19

Region Skåne ansvarar för vaccination mot covid-19 i Skåne. Bjuvs kommun hjälper till med vaccinering när det gäller den prioriterade gruppen boende på äldreboende och personer med hemtjänst, samt personal inom dessa områden. 

Vaccinering av den prioriterade gruppen boende på äldreboende, personer med hemtjänst och personal inom dessa områden pågår nu i Bjuvs kommun.

Därefter kommer personer att erbjudas vaccination i prioriterad ordning.

Region Skåne planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Du kan läsa mer om hur vaccination i Skåne går till på 1177.se.

Information på lättläst svenska.

Symbol för information på olika språk.