Avfallshantering

Att avfall tas om hand regelbundet är ett oerhört viktigt uppdrag för att samhället ska fungera. När en smitta sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att sophämtare och driftpersonal förblir friska.

NSR:s webbplats kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på just nu, och hur avfallshanteringen kan påverkas.