Skola och förskola

Här hittar du frågor och svar om covid-19.

Bjuvs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller förebyggande av smittspridning i förskola och skola.

På samtliga förskolor och skolor har vi aktiva och inarbetade åtgärder för att förhindra smittspridning bland barn, elever och personal. Alla enheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som rör förskola respektive skola.

Barn och elever som bor i hushåll där någon har konstaterad Covid-19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de själva är symtomfria. Var uppmärksam på symptom som feber, hosta, svårigheter att andas, halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Alla barn och elever ska stanna hemma även vid lätta symptom och ytterligare minst två dygn efter sjukdom. Läs mer i Folkhälsomyndighetens information Om du eller någon i din familj har blivit sjuk. Följ också Folkhälsomyndighetens rekommendationer för längre resor samt inresor till Sverige.

Om du eller ditt barn har varit i kontakt med någon som har konstaterad Covid-19 följer ni rekommendationerna för nära kontakt. Provtagning viktigt för alla över 6 år, oavsett symptom eller ej. Symptomfria elever kan gå till skolan i väntan på provresultatet.

Beroende på vilket land som besökts gäller olika rekommendationer. Läs mer i Folkhälsomyndighetens Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

För möjlighet till eventuell distansundervisning efter utlandsresa, vänligen kontakta rektor innan avresa.

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad Covid-19 ska stanna hemma från förskola och skola i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Var uppmärksam på information via InfoMentor kring hur symptomfria elever förväntas bedriva skolarbete. Vid eventuella frågor, kontakta skolan. 

Smittskydd Skånes bedömning är att alla som har vistas i samma klass/grupp ska informeras om att det finns en potentiell risk för smitta och att samtliga uppmanas följa de rekommendationer som finns. Provtagning är viktigt för alla över 6 år oavsett symptom eller ej. Symptomfria elever kan återgå till skolan i väntan på provresultat.

Barn som är 13 år och äldre behöver ha giltig e-legitimation för att kunna beställa test för Covid-19 via 1177.se. Du som har barn från 13 år som saknar e-legitimation bör därför i förebyggande syfte kontakta er bank för att för att få hjälp med det alternativt skaffa FREJA eID.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom, eller konstaterad covid-19-smitta i hemmet. Elever som har vistats utomlands har specifika rekommendationer att följa beroende på vilken land som besökts.

Även vid en stängning kommer vissa barn och elever i åldern 1-13 år att erbjudas barnomsorg. Det gäller barn till föräldrar som utför samhällsviktig verksamhet och barn med särskilda behov. Vid en eventuell stängning kommer du som vårdnadshavare att få information om hur du anmäler behov av barnomsorg.

Utifrån Riksdagens förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta erbjuds barnomsorg i vissa fall även vid stängning av förskola eller skola. Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Bjuvs kommun om hur du går tillväga för att anmäla behov av barnomsorg.

Barnomsorg erbjuds till barn mellan 1 och 13 år:

- vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet på annat sätt (Om det finns två vårdnadshavare varav endast en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.)

- vars särskilda behov bara kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem för att få det stöd som behövs (fysiska, psykiska eller andra behov)

Varje organisation och företag har till uppgift att analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Det är din arbetsgivare som bedömer om din arbetsinsats ska ses som samhällsviktig utifrån: MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och kan ge dig besked om du är berättigad omsorg för dina barn vid eventuell stängning. Via länken finns också information på andra språk.

Barn har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är heltidspermitterad har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om vårdnadshavaren är permitterad deltid gäller förskola utifrån vårdnadshavarens arbetstider.

Du som vårdnadshavare behöver ha en dialog med förskolan vid en längre frånvaro, för att säkerställa att barnet har fortsatt plats.

Information kring Bjuvs kommuns öppna förskolor på familjecentralerna i Bjuv och Ekeby hittar du här.