Bjuvs kommuns logga

  Kommunens krisberedskap

  Så här fungerar Bjuvs kommuns krisberedskap.

  Bjuvs kommuns krisberedskap

  Kommunens beredskap är god. Det sker regelbundna avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av kommunens pandemiplaner.

  Patientsekretess

  Skulle någon inom det geografiska området Bjuvs kommun vara smittad är det patientsekretess som råder. Patientsekretess betyder att ingen får, utan någons medgivande, röja misstanke om sjukdom eller konstaterad sjukdomsorsak för andra. Det är bara smittskyddet inom Region Skåne som kan besluta om att informera de som är i riskzonen utifrån smittskyddslagstiftningen.

  Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Bjuvs kommun lämnar därför inte ut några uppgifter om anställda, elever eller andra som eventuellt är smittade.

  Patientsekretessen innebär att Bjuvs kommun inte heller får veta vilka eller hur många i kommunen som är smittade. Vi får bara veta om det påverkar och kan vara kritiskt för våra verksamheter och för att vi då ska kunna vidta åtgärder.

  Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla invånare och anställda i Bjuvs kommun, framför allt om kommunens egna verksamheter, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

  Senast publicerad: 22 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här