Allmänna sammankomster och evenemang

Möjligheten till allmäna sammankomster och evenemang på fysisk plats är begränsad.

För Bjuvs kommun innebär coronapandemin att en stor del av våra planerade evenemang kommer att ställas in. Vissa evenemang kan dock genomföras med restriktoner, eller exempelvis hållas digitalt. Dessa hittar du i vår evenemangskalender.

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Den nya tillfälliga lagen ger regering och myndigheter möjlighet att införa begränsningar för verksamheter avseende

· allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

· platser för fritids- eller kulturverksamhet

· handelsplatser

· kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

· användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

För mer information om aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen se Länsstyrelsen Skåne