Uppställning på offentlig mark

Tillstånd fordras för anordnande av arrangemang och uppställning på offentlig mark. Detta gäller till exempel för event, cirkus, tillställningar, bokbord, tält, uteserveringar, varuexponering, container, byggställningar, materialupplag, torghandel och mycket annat

Alla som vill anordna event/tillställningar/sammankomster, fackeltåg, insamling av pengar, sätta upp containrar och byggetableringar på kommunal mark, ska göra en ansökan till Polismyndigheten.

Du gör det lättast på Polisens hemsida

Information om bryttider för ansökan om polistillstånd Pdf, 53.1 kB.

Kommunen lämnar uppgifter till ansökan om det finns något särskilt krav eller hinder för att tillståndet ska ges. Kommunen handlägger ärendet, polisen ger tillstånd med krav som sökande ska följa (till exempel efterstädning och krav på framkomlighet och säkerhet).

Den som ansöker betalar en hyra och en depositionsavgift till kommunen. Du får betala en avgift för ansökan om tillståndet hos Polisen. Uppgifter om avgifterna hittar du på Polisens hemsida. Kontakta kommunen för uppgift om hyres- och depositionskostnad.