Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna är generella och gäller i hela landet. Förutom Trafikförordningen finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Bjuv.

Bjuvs kommuns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.