Asfaltering

Kommunens ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Planerade asfalteringar i kommunen under 2022 hittar du nedan. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Bildväljare

Bjuv

Asfaltering klar:

 • Vipevägen
 • Irisgatan
 • Björnbärsgatan
 • Violgatan
 • Kolonivägen (från Alegatan till Föreningsgatan)

Kommande asfaltering:

 • Gång/cykelvägen från Kolinivägen upp till Bruksgatan ska asfalteras, men detta är uppskjutet på grund av arbetet med Södra Storgatan. Asfaltering sker under hösten 2022.
 • Gunnarstorpsvägens gång/cykelväg är påbörjad men pausad från Höstgatan upp till Vegåågatan på grund av annat arbete.

Billesholm

Asfaltering klar:

 • Jens Billes gata
 • Bäckstigen
 • Knutsgatan
 • Kartgatan
 • Biblioteksgatan (avslutande arbete pågår)

Ekeby

Kommande asfalteringar med start den 26 september:

 • Östergatan (Lillemarksvägen upp till Lindgatan)
 • Lindgatan (båda hållen)
 • Grangatan
 • Skolgatan

Övrig asfaltering - vid fiberdragningar

Parallellt med kommunens asfalteringsarbete genomförs även fiberdragningar i kommunen. Det är operatören Open Infra som gräver upp och lägger fiberkablarna och som ansvarar för att återställa gatan med asfaltering. Företaget nås på openinfra.com/se