Asfaltering

Kommunens ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Asfalteringsplan för 2023 läggs upp här nedan efterhand under våren. Boende och verksamheter i närheten får information i brevlådan inför start av asfaltering.

Bildväljare

Under våren 2023 asfalteras dessa gator:

Billesholm

  • Ljungsgårdsvägen - klar
  • Algatan, enbart handläggning kvar
  • Bokgatan, enbart handläggning kvar
  • Knutsgatan - klar
  • Torngatan - enbart handläggning kvar
  • Blåsippegatan - klar
  • Promenaden - klar

Bjuv

  • Norra Storgatan - klar
  • Kyrkvägen (del av) - påbörjad

Tidsplan för preliminära objekt för Bjuv uppdateras löpande.


Övrig asfaltering - vid fiberdragningar

Parallellt med kommunens asfalteringsarbete genomförs även fiberdragningar i kommunen. Det är operatören Open Infra som gräver upp och lägger fiberkablarna och som ansvarar för att återställa gatan med asfaltering. Företaget nås på openinfra.com/se