VA-projekt i Bjuv

NSVA kommer att utföra ett VA-projekt i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i Bjuv. Byggstart är planerad till slutet av mars och projektet planeras vara klart i slutet av september 2020.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas under den projekterade tiden. Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten.

Uppdatering 2020-11-26:
Entreprenadarbetet har på grund av olika omständigheter blivit försenat och arbetet beräknas nu vara klart och återställt under vecka 51.

Uppdatering 2021-01-13:
Om- och inkopplingsarbetet som utförts av NSVA är slutfört. Slutlig återställning med asfaltering mot fastigheter kommer återupptas till våren när asfaltsverken öppnar.

Bildväljare