VA-projekt i Bjuv

NSVA kommer att utföra ett VA-projekt i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i Bjuv. Byggstart är planerad till slutet av mars och projektet planeras vara klart i slutet av september 2020.

Under arbetet är framkomligheten i området tidvis begränsad. Det kan vara besvärligt att ta sig fram, men vi gör vårt bästa för att de flesta ska kunna komma förbi arbetsområdet på ett bra sätt.

Uppdatering 2021-01-13:
Om- och inkopplingsarbetet som utförts av NSVA är slutfört. Slutlig återställning med asfaltering mot fastigheter kommer återupptas till våren när asfaltsverken öppnar.

Uppdatering 2021-05-24:

Under vecka 21 är det planerat att påbörja arbetet med att byta ut belysningspunkterna på Baldersgatan-Torsgatan-Odengatan och därefter asfaltera.

Befintliga belysningspunkter är av äldre modell med platsgjutet fundament och byts nu ut för att undvika ett större ingrepp i asfalten i framtiden.

Arbetet utförs i 2 steg.

Steg 1: Byta stolpe och fundament

Steg 2: Asfaltering. Befintlig asfalt fräses ner och nytt slitlager läggs på.

Bildväljare