Trafikverket utför arbete på väg 110

Under april-maj kommer Trafikverket påbörja arbete med att bygga cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt göra enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2021.

 Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.