Städning och skräpplockning

När löven har fallit är det bra tillfälle att städa och plocka skräp. Grusvägar med hålor kommer att planas av och bärlager läggas i där det finns behov. Detta arbete utförs när all sopning av gatorna är avslutat.

Bildväljare