Bjuvs kommuns logga

Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister och vatten- och avloppsledningar förnyas.I augusti påbörjas etapp 9. Här kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Nu bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Hur ska området se ut när allt är klart?

I gestaltningsprogrammen och bilagorna nedan kan du se hur området är tänkt att se ut när det är klart:

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 1 (etapp 1-9) Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 2 (etapp 10-11) Pdf, 23.8 MB.

Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om det pågående arbetet.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Arbete pågår. Foto Andrea Kollman

Arbete pågår. Foto: Andrea Kollman, NSVA

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas:

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet eller via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.
 • Skånetrafikens bussar linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. kör annan väg under arbetet. Risk för försämrad framkomlighet.

Avstängningar vecka 40

Karta för avstängningar vecka 40 Pdf, 2.8 MB.

Info till kartan ovan:

 • Rondell och delar av Södra Storgatan avstängt. Se karta ovan för omledning av trafik.
 • Post- och sophantering kan ske vid respektive fastighet.
 • Arbeten med ny parkeringsyta framför butiker på Södra Storgatan 17 och 19 kommer utföras med start måndag 25/9 och ca 3 veckor framöver, vilket innebär viss begränsad framkomlighet för fordonstrafik samt att vissa parkeringar kommer vara avspärrade. Öppet för fotgängare till och från butiker.

Bussarna kör annan väg. Se information från Skånetrafiken om linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. i Bjuv, eller sök din resa i Skånetrafikens app.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Etapp 9 - start i slutet av augusti

I slutet av augusti 2023 tar vi sats igen och då drar etapp 9 i gång. Hela arbetet är då flyttat ett snäpp söderut och området som berörs och stängs av är Södra Storgatan från Mellersta vägen till innan Vallgatan. Även den delen av Släntgatan som ligger här emellan påverkas. Trafiken kommer att ledas om och busshållplatsen flyttas tillfälligt. Se skiss nedan.

En mer detaljerad karta kommer i slutet av augusti. Etapp 9 beräknas vara klart under våren 2024.

Etapp 9 skiss 230613

Senast publicerad: