Insamling av trafikhinder

Trafikhinder som blockerar in- och utfarter på en del gång- och cykelvägar i kommunen tas nu bort eller flyttas till sidan under vintern. Detta görs för att underlätta vinterväghållningen.