Gatusopning

Varje vår sopar vi bort allt grus som använts för att halkbekämpa vägarna. Gatusopningen gör trafiken säkrare och cykel- och gångbanor trivsammare.

För att sopningen ska flyta på och leda till ett bra resultat vädjar vi till att du följer de gällande parkeringsreglerna, parkerar på utmärkta parkeringsplatser och om du har en egen uppfart att du parkerar på den.

Bildväljare