Fördröjningsdammar i Bjuv

Nu anläggs fördröjningsdammar på Humlegatan och Villagatan för att minska risken för översvämning vid skyfall.

För att minska risken för översvämning på fastigheterna i området kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar. Det kommer även att göras arbete med gatorna för att leda vattnet mot fördröjningsdammarna. Efter förseningar påbörjas entreprenadarbetet vecka 10. Först anläggs dammen vid Humlegatan. Arbetet planeras vara klart till december 2021. Arbetet med dammen vid Villagatan/Norra Storgatan startar när grundvattnet har sjunkit, närmare sommaren.

Störningar och påverkan i samband med arbetena

Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer delvis att vara begränsad under arbetet. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm och annat från stora maskiner.Tänk på att hålla avstånd till grävmaskiner och lastbilar. Passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Kartbild över dagvattendammar