Belysningsarbete på Ljungsgårdsvägen

12 oktober påbörjas arbete med att ersätta befintliga belysningsstolpar av trä mot stolpar i metall.

Stolpar som i dag är placerade på västra sidan av Ljungsgårdsvägen inne på fastigheter kommer att flyttas över till den östra sidan av Ljungsgårdsvägen. Arbetet beräknas pågå fram till 6 november och under tiden kan det förekomma trafikstörningar på vägen.