Belysningsarbete på Ljungsgårdsvägen

Under vecka 48 påbörjades arbetet med att ersätta befintliga belysningsstolpar av trä mot stolpar i metall.

Grävmaskinist som gräver en fåra för nya belysningspunkter medans en medarbetare dirigerar i det urgrävda hålet

Belysningsarbetet på Ljungsgårdsvägen som skulle startat 12 oktober blev framflyttat på grund av olika omständigheter. Arbetet är nu igång sedan veckan 48 och beräknas klart 22 januari.

Arbetet innefattar att stolpar som i dag är placerade på västra sidan av Ljungsgårdsvägen inne på fastigheter kommer att flyttas över till den östra sidan av Ljungsgårdsvägen. Under tiden kan det förekomma trafikstörningar på vägen.

Uppdatering: Byte av stolpar och kabelläggning i marken är klar. Asfaltsåterställning påbörjas under vecka 18 och färdigställs vecka 20. Demontering av trästolparna utförs under mitten av sommaren.