Avstängning av Baldersgatan - Gunnarstorpsvägen

Avstängning och omledning av trafik på Baldersgatan – Gunnarstorpsvägen i Bjuv. Detta arbete utförs mellan 7 september och 12 december. Se skisser och omledningskartor nedan.

Då vattenledningen från Bjuv till Gunnarstorp är gammal och ofta drabbad av vattenläckor behöver den bytas. Sedan tidigare har NSVA bytt ut en del av vattenledningen. Nu är det dags att byta ut resterande del av vattenledningen på Gunnarstorpsvägen.

Arbetet sker i etapper

Etapp 1 och 2: avstängning Pdf, 1.7 MB. och omledning Pdf, 1.6 MB. av trafik på Baldersgatan – Gunnarstorpsvägen. Detta utförs mellan 7 september och 12 december.

Etapp 3: sker i samråd med Coop och andra berörda. Vi avvaktar karta.

Etapp 4: utförs under 2 dagar under veckorna 45-46 vilket betyder begränsad framkomlighet Gunnarstorpsvägen - Norra Storgatan Pdf, 1.8 MB..

Etapp 5: begränsad framkomlighet på gång/cykelbana Pdf, 1.6 MB. längs med Gunnarstorpsvägen.

Läs mer om arbetet på NSVA:s hemsida.